Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanmelding & Inschrijving

1.1. Aanmelding voor deelname aan Soon On Top faciliteiten of evenement kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier op de website.

1.2: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van het maximumaantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig, waarvan u bericht krijgt.

1.3. Wanneer het maximumaantal voetballers is bereikt is plaatsing op een wachtlijst mogelijk.

 

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden en- Procedure

2.1. Deelname aan de faciliteiten is definitief wanneer er aan de volledige cursus kosten zijn voldaan.

2.2. Het cursusbedrag dient te allen tijde voorafgaand de start van de betreffende faciliteiten te zijn voldaan.

2.3. Bij tussentijds stoppen van een activiteit, elite academy, voetbalschool, blijft de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen.

 

Artikel 3. Algemene regels

3.1. Soon On Top is clubonafhankelijk en te gast bij de Voetbalvereniging. Dit houdt in dat de voetballers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan schorsing of verwijdering volgen.

3.2. De voetballers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door eenkosten worden verhaald op de betreffende voetballer.

3.3. Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden via de SPOND App.

3.4. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Aflassingen worden digitaal doorgegeven door de trainers.

3.5. De voetballers zijn verplicht de kleding van Soon On Top tijdens de faciliteiten te dragen.

3.6. In geval van ziekte of blessure dient de ouder en of verzorger zich af te melden bij Soon On Top en zullen wij bekijken hoe we samen een passende oplossing kunnen vinden.

3.7 In het geval van een blessure dient de deelnemer alsnog aanwezig te zijn bij de activiteit en met een hersteltrainer te werken aan het herstel indien dit mogelijk is.

3.8. Mocht de deelnemer zich willen uitschrijven dan hanteert Soon On Top een maand opzegtermijn.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. Soon On Top kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en diefstal of materiële schade en blessures.

4.2. Soon On Top stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de voetballers opgelopen bij de trainingen. Soon On Top is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de voetballer.

4.3. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

Artikel 5. Publicatie beeldmateriaal

5.1. Tijdens de activiteiten van Soon On Top zullen er foto’s en video’s worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden geplaatst op social media, de website en soms ook op promotiemateriaal.  Het kan dus zijn dat uw kind op beeldmateriaal staat.

5.2. Mocht u toch niet willen dat beeldmateriaal met uw kind geplaatst of gebruikt zal worden dan kunt u ons alsnog verzoeken deze plaatjes te verwijderen dan wel niet te plaatsen. Daar zullen wij dan direct gehoor aan geven.

Artikel 6. Privacy & persoonlijke gegevens

6.1. Uw gegevens zullen we alleen gebruiken om contact met u op te kunnen nemen en nieuws en informatie naar u te kunnen verzenden. We zullen uw persoonlijke gegevens en data beschermen en verzekeren dat het alleen met uw toestemming of om wettige omstandigheden zal worden gedeeld.


Scroll to Top